pricegroup:
 
corduroy cushion round (ø40)

corduroy cushion round (ø40)

TKU2067

cotton zigzag cushion (40x60)

cotton zigzag cushion (40x60)

TKU2066

cotton diamond cushion (50x50)

cotton diamond cushion (50x50)

TKU2065

velvet cushion black piping (30x50)

velvet cushion black piping (30x50)

TKU2064

velvet cushion mint/cerise (30x60)

velvet cushion mint/cerise (30x60)

TKU2063

velvet patch cushion multicolour B (35x50)

velvet patch cushion multicolour B (35x50)

TKU2062

printed cushion abstract (35x60)

printed cushion abstract (35x60)

TKU2061

printed cushion painted mountain (35x60)

printed cushion painted mountain (35x60)

TKU2060

velvet patch cushion multicolour A (35x50)

velvet patch cushion multicolour A (35x50)

TKU2058

velvet seat cushion skin (ø60)

velvet seat cushion skin (ø60)

TKU2055

velvet seat cushion terra (ø60)

velvet seat cushion terra (ø60)

TKU2054

velvet bolster cushion green (50xø20)

velvet bolster cushion green (50xø20)

TKU2053

velvet cushion green (40x60)

velvet cushion green (40x60)

TKU2052

velvet cushion skin (40x60)

velvet cushion skin (40x60)

TKU2051

velvet cushion terra (40x60)

velvet cushion terra (40x60)

TKU2050

printed cushion osaka (35x60)

printed cushion osaka (35x60)

TKU2049

printed cushion tokyo (35x60)

printed cushion tokyo (35x60)

TKU2048

printed cushion kyoto (35x60)

printed cushion kyoto (35x60)

TKU2047

wabi sabi cushion with fringes (70x40)

wabi sabi cushion with fringes (70x40)

TKU2046

cushion aztec weave multicolour (43x43)

cushion aztec weave multicolour (43x43)

TKU2045